V roce 2021 jsme zřídili stálou komisi složenou z vedení školy a studentů, která se pravidelně schází a otevřeně řeší problémy, které se z pohledu studentů na škole vyskytují.

Víme, že pro oběti šikany nebo útlaku je obtížné přijít s tímto tématem otevřeně za vedením školy nebo i za svými spolužáky. Proto jsme zřídili e-mailovou adresu a proces, jak a kam mohou utiskovaní studenti své problémy zaslat. Celý proces je zcela anonymní a komise se zabývá i případy, které nejsou podepsané.

Každý student má právo upozornit na problém a každé takové upozornění bude otevřeně projednáno s vedením školy i samotnými studenty.

Jak postupovat pokud jste obětí šikany, útlaku a nebo jste takového jednání byli svědky?

Napište e-mail na adresu etika@voscr.cz, nebo pošlete dopis klasickou poštou na adresu školy. Nezapomeňte obálku viditelně nadepsat slovem “ETIKA”. Pokud chcete poslat anonymní e-mail, založte si jednorázovou adresu na některém z free-mailových serverů (seznam.cz, gmail.com). Pokud nevíte jak nebo nemáte prostředky nutné k tomuto kroku, požádejte o pomoc své přátele nebo spolužáky.

Všemi zaslanými podněty se budeme zabývat!