Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.