Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy, na adrese Letohradská 370/1, Praha 7, 170 00.