Absolutorium – 2. náhradní a opravný termín

V souladu s vyhláškou č.10/2004 ( o vyšším odborném vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy datum pro 2. náhradní a opravný termín absolutoria na středu 19. ledna 2022 od 13:00 hodin ve výukových prostorách školy:
Letohradská 370/1, Praha 7, 170 00.

Zájemci o složení závěrečné zkoušky odevzdají absolventskou práci nejpozději do středy 15.12.2021 v době úředních hodin na sekretariát školy.

Mgr. Libor Bastl
ředitel školy