Naše škola podala v únoru 2015 projekt EHP v rámci mobilit (Island) s názvem:

“Multicultural educational process support-student´s  development of the cultural awareness and social competence”.

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království – Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol. Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS. Tento program usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabízí zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Aktivity

V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit:

  • Projekty mobilit a stáže
  • Projekty institucionální spolupráce
  • Přípravné návštěvy