Výše školného je 8. 625,-Kč za semestr studia !

Platby školného je možné rozdělit tak, jak je uvedeno v tabulce možností nenavýšených splátek.

Číslo účtu: 170531007/0300
IBAN:  CZ77 0300 0000 0001 7053 1007

Jako student Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. získáte oproti školnému všechny výhody, které plynou ze statusu studenta na akreditované vyšší odborné škole:

  • zdravotní pojištění hrazené státem na celý školní rok
  • slevu na dani z příjmů fyzických osob
  • studentskou slevu na pražskou MHD, karty ISIC, atd.
  • další slevy v dopravě, na vstupném, při nákupu odborné literatury
  • stipendia
FREKVENCEČÁSTKATERMÍN SPLATNOSTI
Roční17. 250,- Kč30.6.
Pololetní8. 625,- Kč30.6., 30.12.
Čtvrtletní4. 314,- Kč30.6., 30.9., 30.12., 30.3.
Měsíční1. 438,- Kčvždy 30. v měsíci

Platbu  za  první semestr  ( zimní období v prvním ročníku )  je možno  rozdělit  čtvrtletně  v poměru:
5. 000,- Kč a 3. 625,- Kč, přičemž první platba musí být provedena do zápisu ke studiu.

Pokud si vyberete platbu školného měsíčně ve výši 1. 438,- Kč, tak platbu budete provádět vždy v hotovosti na sekretariátu školy!

Platby ročního, semestrálního, či čtvrtletního školného je možné uskutečnit jedním z následujících způsobů.

  • Bezhotovostně. Částku posílejte na účet 170531007/0300. Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo.
  • Osobně. Můžete též zaplatit osobně ve škole během úředních hodin.
  • Stipendia

Prospěchové stipendium je vytvořeno pro stávající studenty všech ročníků. Stačí se řádně během školního roku věnovat studiu, splnit stanovené podmínky, zažádat si o prospěchové stipendium v závěru školního roku a prázdniny mohou začít s finanční odměnou.

Ubytovací stipendium                                                                                                         

Studenti s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy mohou žádat o ubytovací stipendium. Žádost se podává elektronicky 1x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném. Stipendium je vypláceno MŠMT přímo školskému ubytovacímu zařízení.

 Sociální stipendium

Nárok na přiznání sociálního stipendia mají pouze studenti, kteří jsou občany ČR, a kteří zároveň k elektronické žádosti o sociální stipendium doloží písemné „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vydávané orgánem státní sociální podpory (příjem za kalendářní rok rozhodný pro přiznání dávky nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50). Žádost se podává elektronicky 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.