Přihlášku můžete vyplnit on-line a nebo si ji stáhnout zde [PDF, 0,5MB], vytisknout, vyplnit a odeslat jedním ze způsobů uvedeným níže.

Přihlášku můžete odeslat jedním z nabízených způsobů:
  • On-line – Vyplníte přihlašovací formulář v informačním systému školy.
  • E-mailem – Stáhnete si přihlášku ke studiu, kterou vyplníte a naskenovanou zašlete na adresu sekretariat.vos@voscr.cz.
  • Osobně – Vyplněnou přihlášku můžete též přinést osobně na adresu školy v úředních hodinách.

Administrativní poplatek naše škola nevybírá !

Ověřené maturitní vysvědčení a potvrzení od lékaře prosíme pak poslat.

Pro zaplacení školného si můžete vybrat  jednu z následujících možností:

  • V hotovosti na příjmový doklad v sekretariátu školy.
  • Převodem na účet: 170 531 007/0300, v.s. rodné číslo, poznámka – příjmení