Přestoupit můžete kdykoliv!

Kritéria přestupu:
V souladu se zákonem č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.10/2005 stanovuje ředitel školy, který o přestupu rozhoduje, podmínky pro přestup z jiné školy VOŠ do studijního oboru 65-43-N/..

Podmínky přestupu
Podání žádosti o přestup do studijního oboru 65-43-N/.. Cestovní ruch s přílohami (studijní průkaz, ověřené výpisy ze studijního oddělení z původní školy a jiné ověřené doklady o dosavadním vzdělávání). Po posouzení dokladů, které student přikládá v žádosti, ředitel školy rozhodne o přestupu s určením ročníku, do kterého bude uchazeč zařazen. Uchazeči z příbuzného oboru jiné VOŠ nebo VŠ stanoví ředitel jako podmínku do vyššího ročníku vykonání zkoušek a určí jejich obsah, termín, formu a kritéria hodnocení ,a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. Předměty, které odpovídají akreditovanému programu, může ředitel uznat z minulé školy. Přijatý uchazeč se může dohodnout s učiteli příslušných předmětů na individuálním přístupu, docházce nebo splnění předepsaných požadavků.

Je potřeba vyplnit žádost o přestup (PDF, 0.6MB) a přinést ji sebou na pohovor.

Pokud stále váháte, nebo potřebujete s čímkoliv poradit, klidně nám zavolejte nebo napište e-mail:

Tel.: +420 603 251 745

E-mail: sekretariat@voscr.cz