Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku nabízí jako jedna z mála škol kombinaci studia a získávání praxe v oboru, který si student vybere. Praktickým zkušenostem je tedy přikládána stejná důležitost, jako vyučování samotných předmětů. Máme pouze denní formu vzdělávání.

Mezi vyučovanými předměty hrají velikou roli cizí jazyky, kterých je nabízeno k výběru az 39. Naši studenti si vybírají tři z nich, ve kterých jim pomáháme se zdokonalovat po celou dobu jejich studia. Naším cílem je, aby absolventi byli schopni pracovat s cizinci, nebo v cizině, což je v tomto oboru nevyhnutelné.

SEZNAM JAZYKŮ

Priority školy

  • Zaměření na praxi – Nejde jen o teorii, praxe je častokrát mnohem důležitější.
  • Jazyková příprava – Mluvit, mluvit a mluvit. To je to, co Vás posouvá dopředu. My to víme a řídíme se tím. Výuku cizích jazyků zajišťují na naší škole rodilí mluvčí.
  • Uplatnění absolventů – Naprostá většina našich absolventů si nachází zaměstnání nejen po ukončení studia, ale i v jeho průběhu.
  • Kreditní systém ECTS – Bezproblémová návaznost na VŠ v ČR a v zahraničí – University College Birmingham, Centennnial College Canada, Scandinavianstudy.
  • Kvalitní pedagogové – Přednášky u nás vedou profesoři z vysokých škol, rodilí mluvčí, ale i úspěšní lidé z praxe.
  • Jednoduchá dopravní dostupnost – V centru města, metro A i C , tram i vlak.
  • Stáže v zahraničí z evropských peněz – Stáže pro studenty, kde veškeré náklady hradí EU.
  • Nízké školné – Za jedno období studia 8 625,-Kč při výuce třech cizích jazyků a předmětů v učebním plánu. Možnosti rozložit na měsíční splátky  1438,- Kč.
  • Progresivní vedení – Ředitel školy je i místopředseda klubu české manažerské asociace pro pedagogy. Spolupracujeme se členy škol, CK, asociací, podniků, hotelů a velvyslanectví.