Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku nabízí jako jedna z mála škol kombinaci studia a získávání praxe v oboru, který si student vybere. Praktickým zkušenostem je tedy přikládána stejná důležitost, jako vyučování samotných předmětů.

Mezi vyučovanými předměty hrají velikou roli cizí jazyky, kterých je nabízeno k výběru az 39. Naši studenti si vybírají tři z nich, ve kterých jim pomáháme se zdokonalovat po celou dobu jejich studia. Naším cílem je, aby absolventi byli schopni pracovat s cizinci, nebo v cizině, což je v tomto oboru nevyhnutelné.

SEZNAM JAZYKŮ

Priority školy

  • Zaměření na praxi – Nejde jen o teorii, praxe je častokrát mnohem důležitější.
  • Jazyková příprava – Mluvit, mluvit a mluvit. To je to, co Vás posouvá dopředu. My to víme a řídíme se tím. Výuku cizích jazyků zajišťují na naší škole rodilí mluvčí.
  • Uplatnění absolventů – Naprostá většina našich absolventů si nachází zaměstnání nejen po ukončení studia, ale i v jeho průběhu.
  • Kreditní systém ECTS – Bezproblémová návaznost na VŠ v ČR a v zahraničí – University College Birmingham, Centennnial College Canada, Scandinavianstudy.
  • Kvalitní pedagogové – Přednášky u nás vedou profesoři z vysokých škol, rodilí mluvčí, ale i úspěšní lidé z praxe.
  • Jednoduchá dopravní dostupnost – V centru města, metro A i C , tram i vlak.
  • Stáže v zahraničí z evropských peněz – Stáže pro studenty, kde veškeré náklady hradí EU.
  • Nízké školné – Za jedno období studia 8 625,-Kč při výuce třech cizích jazyků a předmětů v učebním plánu. Možnosti rozložit na měsíční splátky  1438,- Kč.
  • Progresivní vedení – Ředitel školy je i místopředseda klubu české manažerské asociace pro pedagogy. Spolupracujeme se členy škol, CK, asociací, podniků, hotelů a velvyslanectví.