Back

Objevte širokou škálu předmětů, které nabízíme pro vaše odborné vzdělání v cestovním ruchu.

Předměty na VOŠ Cestovní Ruch

Animátorské činnosti

Tento předmět vás naučí, jak organizovat a vést animační programy pro turisty. Získáte dovednosti v plánování aktivit, které zaujmou a zabaví klienty cestovních kanceláří.

Cestovní Ruch ČR, EU, mimoevropské země

Předmět poskytuje komplexní přehled o cestovním ruchu v České republice, Evropě a mimoevropských zemích. Naučíte se o hlavních destinacích, kulturách a turistických atrakcích.

Programování webových stránek

Naučíte se základům programování a tvorby webových stránek se zaměřením na potřeby cestovního ruchu. Tento předmět pokrývá HTML, CSS a základní JavaScript.

Marketing a management

Předmět zaměřený na moderní marketingové strategie a management v cestovním ruchu, s důrazem na využití sociálních sítí. Naučíte se, jak efektivně propagovat turistické destinace a služby prostřednictvím digitálních platforem.

Odborné předměty

Naše škola nabízí pestrou škálu odborných předmětů, které pokrývají klíčové oblasti cestovního ruchu a příbuzných oborů. Každý předmět je navržen tak, aby studentům poskytl teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru.

  • Kultura a Historie CR: Ponořte se do bohaté historie a kultury různých regionů a naučte se, jak tyto poznatky využít při plánování turistických zájezdů.
  • Environmentální Management: Studium udržitelných postupů v cestovním ruchu, včetně ochrany životního prostředí a řízení ekologických projektů.
  • Informační Technologie v CR: Osvojte si moderní technologie a softwarové nástroje, které jsou klíčové pro efektivní řízení turistických služeb a marketing.
  • Služby v Cestovním Ruchu: Tento předmět vás seznámí s různými aspekty služeb poskytovaných v cestovním ruchu, od ubytování a stravování po dopravu a zábavu. Naučíte se, jak efektivně řídit a zlepšovat kvalitu těchto služeb, aby byly co nejvíce atraktivní pro turisty.
  • Provoz Cestovní Kanceláře: Tento předmět zahrnuje základní principy a dovednosti potřebné pro úspěšné řízení cestovní kanceláře. Naučíte se, jak organizovat a spravovat turistické balíčky, komunikovat s klienty a poskytovat vysokou úroveň zákaznických služeb .

AI a Moderní technologie

Aktivně pracujeme s technologiemi umělé inteligence (AI) a velkými jazykovými modely (LLM) v rámci výuky a učíme studenty, jak s těmito technologiemi efektivně pracovat. Spolupracujeme s leadery v oboru AI a herními studii v ČR a SR, přinášející našim studentům možnost zapojit se do pilotních projektů a využívat nejnovější technologie v cestovním ruchu. Od září 2024 plánujeme pilotní projekt, ve kterém studenti pomocí virtuální reality (VR) vstoupí do simulovaného a kontrolovaného světa, kde si vyzkoušejí reálné situace a jejich řešení za pomoci AI NPC.

Jazykové vzdělávání

Kromě odborných předmětů nabízíme také širokou škálu výuky cizích jazyků, které jsou nezbytné pro práci v mezinárodním prostředí cestovního ruchu. Studenti si mohou vybrat z až 39 světových jazyků, včetně exotických jako čínština nebo arabština.

Praktická výuka a stáže

Důraz klademe na propojení teorie s praxí. Naši studenti mají možnost účastnit se stáží a praktických projektů ve spolupráci s průmyslovými partnery. To jim umožňuje získat cenné zkušenosti a připravit se na reálný pracovní trh.

Začněte svou kariéru v cestovním ruchu s námi!

Vyplnění přihlášky ke studiu trvá jen 2 minuty. Zadejte pár základních údajů a potřebné dokumenty můžete doložit později.

Po odeslání přihlášky vás bude kontaktovat náš tým, aby s vámi domluvil všechny detaily.