Osvědčení o průvodci obdrží každý absolvent, který zvládne Metodiku průvodcovské činnosti za hodnocení výborně, nebo velmi dobře v průběhu celého studia.

tiskopis:  osvědčení o průvodci

Co je to Jazykový pas ?

  • je formulář, který informuje srozumitelně o Vašich znalostech cizích jazyků
  • popisuje zkušenosti s používáním cizích jazyků při studiu, práci nebo ve volném čase
  • si vyplňuje každý sám na základě sebehodnocení jazykových dovedností pomocí jazykových úrovní (A1-C2)
  • si můžete vložit do evropského pasu dovedností

V případě, že máte hodně zkušeností s používáním různých cizích jazyků u nás nebo v zahraničí, které se Vám nevejdou do životopisu, můžete zaměstnavateli nebo škole předložit na vyžádání jazykový pas. Můžete si ho spolu s jazykovými certifikáty a diplomy uložit do evropského pasu dovedností.

Co je to Europass ?

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Europass tvoří pět dokumentů:
1. Europass – životopis
2. Europass – jazykový pas
3. Europass – mobilita
4. Dodatek k diplomu
5. Dodatek k osvědčení

Jádrem portfolia Europassu je evropský životopis (Europass – životopis), ke kterému se váží ostatní dokumenty Europassu. Záleží na rozhodnutí každého občana, které z nich si pořídí.

Proč si pořídit Europass ?

Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas).
Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou:

– usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí,
– pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb.

Pro koho je Europass ?

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat v EU nebo se uplatnit na evropském trhu práce:

– studentům
– uchazečům o zaměstnání
– zaměstnavatelům
– sociálním partnerům na národní i evropské úrovni

Uvádíme formuláře: europass-jazykový pas     europass-mobilita      životopis-europass