Back

Studijní obor

Cestovní ruch

Přehled programu

Naše Vyšší odborná škola Cestovního ruchu v Praze nabízí denní studium oboru cestovní ruch, které trvá šest období. Program je navržen tak, aby poskytoval studentům komplexní vzdělání a praktické dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v dynamickém odvětví cestovního ruchu.

Studium zahrnuje:

 • Zkoušku z prvního cizího jazyka
 • Zkoušku z odborných předmětů: Ekonomie a Ekonomika CR, Marketing a management CR, Cestovní ruch ČR, EU a mimoevropských zemí
 • Obhajobu absolventské práce

Po úspěšném absolvování studenti získají:

 • Vysvědčení a diplom o absolutoriu
 • Osvědčení o průvodci
 • Europass-dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce
 • Europass ze stáže v rámci programu Erasmus+
 • Titul DiS. (diplomovaný specialista cestovního ruchu)

Pokračování ve studiu

Naši absolventi mají skvělé možnosti pokračovat ve svém vzdělání:

 • Česká republika: Možnost zkráceného studia na vysokých školách (VŠH, VŠRR, Panevropská VŠ) a získání titulu bakalář díky uznání kreditů z naší VOŠ.
 • Velká Británie: Pokračování ve studiu na prestižní University College Birmingham, kde mohou získat titul B.A. (bachelor degree) během jednoho roku.
 • Kanada: Studenti mohou pokračovat ve studiu na Centennial College a získat titul B.A. v oboru pohostinství a cestovního ruchu během jednoho roku.
 • Severské státy: Ve spolupráci se Scandinavianstudy mohou absolventi pokračovat ve studiu na školách v severských státech a získat titul bachelor během 1,5 roku.

Uznání a akreditace

 • Kreditní systém ECTS: Uznávaný na vysokých školách v ČR i v zahraničí.
 • Akreditace MŠMT ČR: Obor cestovní ruch je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Výhody státních škol: Naši studenti mají stejné výhody jako studenti státních škol díky zařazení do sítě škol MŠMT ČR.

Zaměření studia

Naše výuka se zaměřuje především na:

 • Výuku jazyků: Klíčová pro práci v globálním prostředí cestovního ruchu.
 • Ekonomické a manažerské předměty: Ekonomie a Ekonomika CR, Marketing a management CR.
 • Průvodcovská činnost: Metodika průvodcovské činnosti a animace atraktivit.
 • Podnikání v CR: Malé a střední podnikání v cestovním ruchu.

Praktická výuka a odborníci

 • Praktická výuka: Zaměřujeme se na aplikaci teoretických poznatků do praxe, včetně stáží a spolupráce s průmyslovými partnery.
 • Odborní pedagogové: Náš pedagogický sbor je tvořen odborníky z vysokých škol a praxe.

Učební plán oboru Cestovní Ruch

Učební plán - VOŠ Cestovní Ruch

Začněte svou kariéru v cestovním ruchu s námi!

Vyplnění přihlášky ke studiu trvá jen 2 minuty. Zadejte pár základních údajů a potřebné dokumenty můžete doložit později.

Po odeslání přihlášky vás bude kontaktovat náš tým, aby s vámi domluvil všechny detaily.