Studium trvá 6 semestrů a končí zkouškou z prvního cizího jazyka, zkouškou z odborných předmětů: Ekonomie a Ekonomika CR, Marketing a management CR, Cestovní ruch ČR,EU a mimoevropských zemí a také obhajobou absolventské práce. Absolvent získá vysvědčení a diplom o absolutoriu, Osvědčení o průvodci, Europass-dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce, v rámci stáží Erasmus+ i Europass ze stáže a může používat za svým příjmením titul DiS. (diplomovaný specialista cestovního ruchu). V následném zkráceném studiu na Vysokých školách ( VŠH, VŠRR , VŠO )  v ČR se stejným oborem lze získat titul bakalář na základě uznání kreditů z ukončené VOŠ CR.  Ve Velké Británii mohou naši absolventi pokračovat ve studiu stejného oboru na prestižní 20 nejlepší škole na světě UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, kde během jednoho roku mohou získat titul B.A.( bachelor degree), uznávaný u nás i v zahraničí. V Kanadě na Centennial College mohou nyní naši absolventi pokračovat ve studiu oboru pohostinství a cestovní ruch, kde získají B.A. také během 1 roku studia. Studium naší školy je určeno pro absolventy všech typů středních škol, které jsou ukončeny maturitou. Výuka se zaměřuje především na výuku jazyků a předmětů ekonomie a ekonomika CR, marketing a management CR , metodika průvodcovské činnosti, malé a střední podnikání v CR atd. Vyučujeme rovněž animaci atraktivit, jejíž znalost je požadována ve světě. Náš pedagogický sbor je tvořen i odborníky z vysokých škol. Zaměřujeme se především na praktickou výuku a poznatky aplikované do praxe. Naši absolventi mají uplatnění.

máme také spolupráci se Scandinavianstudy, kde naši absolventi mohou pokračovat ve studiu stejného oboru na školách v severských státech a získat během 1,5 roku titul bachelor.

Kreditní systém ECTS uznávaný na VŠ v České republice i v zahraničí.

Jsme v síti škol MŠMT ČR, takže naši studenti mají stejné výhody jako studenti státních škol.

Obor cestovní ruch je akreditován MŠMT ČR.

Základním cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného odborníka se znalostí specificky komerčně praktické komunikace, hospodářského, politického a kulturního života v cestovním ruchu.Studium na VOŠ se shoduje se studiem bakalářských studií na vysokých školách (dle evropského rámce kvalifikací – EQF – je studium na VOŠ zařazeno jako Bc. studium úrovně 6.), a to za vynaložení nižších nákladů.

učební plán oboru CR: