Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Praze

Studium na Vyšší odborné škole cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku trvá 6 období a je zakončeno obhajobou absolventské práce a složením závěrečných zkoušek včetně prvního cizího jazyka. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista cestovního ruchu (DiS.). Zájemce o studium si vybírá z oborů cestovní ruch a mezinárodní obchodní styk. Oba obory se řídí plánem schváleným MŠMT ČR. Ve velké míře se studium VOŠ shoduje se studiem bakalářských studií na vysokých školách (dle evropského rámce kvalifikací – EQF – je studium na VOŠ zařazeno jako Bc. studium úrovně 6.), a to za vynaložení nižších nákladů.

Pedagogové

Pedagogové jsou vysoce kvalitní. 70% vyučujících jsou pracovníci z vysokých škol. Jazyky učí pracovníci FFUK a rodilí mluvčí.

Výuka zajištěna vysokoškolskými pracovníky umožňuje naším studentům VOŠ Cestovního Ruchu snadnější studium na VŠ. Pokračují-li na VŠ stejného oboru jsou jim zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty na základě podané žádosti uznávány u shodných předmětů. Významná vědecká a publikační činnost jen potvrzuje jejich vysokou odbornost.

Vyučující působící na vyšší odborné škole používají jiné metody práce a jiný přístup ke studentům než učitelé na školách středních. Koneckonců i hloubka specializace je zde na zcela jiné úrovni.

Výuka

Studium Vyšší odborné školy Cestovního ruchu v Praze se blíží svou organizací a pojetím výuky studiu na vysokých školách. To znamená, že školní rok je rozdělen na zkoušková období, lze jasně odlišit přednášky a cvičení. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů. Kromě zkoušek zde existují zápočty, klasifikované zápočty a projekty. Přednášející kladou důraz na samostatnost studentů, na praktické projekty nebo diskuse v seminářích.

Počet vyučovacích hodin a celé uspořádání studia vytvářejí prostor pro samostatnou práci studentů a výuku v bloku. Je výhodou, že škola přijímá ke studiu dostatečný počet studentů. Tento faktor jednoznačně zvyšuje možnosti profilace a specializace studentů. Z tohoto pohledu se ukazuje, že by mělo být nejméně šedesát studentů v ročníku.

Kreditní systém ECTS pomáhá absolventům k propojení a navázání na vysoké školy v ČR a v zahraničí na uznávanou školu University College Birmingham.