Výlet : “Opočno – Zlaté slunce, modrý štít a hvězda”

OpočnoZlaté slunce, modrý štít a hvězda 13.10.2021 !

Nenechte si ujít město s erbemštítem v modré barvě nebe nad třemi vrchy zlaté slunce a po levé straně osmicípá nebo pěticípá hvězda. Nevíte, kam vás zveme? No přece do Opočna, jemuž znak přidělil cestou ke korunovaci do Prahy Vladislav II. Jagellonský.

Východočeské Opočno nabízí návštěvníkovi nejen hodnotný zámek s krajinářským parkem,  několik kostelů, klášter, ale také dvě interesantní náměstí, která vyjadřují vzpomínku na významné lidi, kteří tu žili, na rod Trčků menší a intimnější, na malíře Františka Kupku to větší. Na každém náměstí jsou původní unikátní domy, chlouby města, k nimž patří také barokní růžové stavení. Neváhejte a jeďte s námi na výlet. Zvou Vás hostesky P.Macháčková a M.Petrásková.

Dopravní prostředek: autobus

Cena:  353,- Kč  

Sraz: 7:45, zastávka u silnice naproti tramvaje Vltavská

Odjezd: 08:00

Návrat: kolem 18:00

Bližší informace na tel.čísle:, 723 961 216 nebo 777 088 075

Začátek

7:45

13. 10. 2021

Konec

18:00

13. 10. 2021

Adresa

zastávka u silnice naproti tramvaje Vltavská