VÝLET: NÁVŠTĚVA ZÁMKU V JINDŘICHOVĚ HRADCI A TŘEBONI (UNESCO)

Nový termín:  sobota 3.10.2020 !

Poznejte s námi krásu města Třeboně. Historická část města s dominantami areálu renesančního zámku, gotického kláštera a děkanským kostelem, souborem renesančních a barokních měšťanských domů na náměstí, půvabnou renesanční radniční věží a novogotickým městským pivovarem. Navštívíme také Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, která je třetím největším památkovým komplexem v České republice. S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v roce 1961.

dopravní prostředek: autobus

Cena: 292,-Kč  

Sraz: 07:00, zastávka u silnice naproti tramvaje Vltavská

Odjezd: 07:15

Návrat: kolem 18:00

Více informací a rezervace míst:

Adéla Těšínská, 730 140 405, tesinska.adela@seznam.cz

Barbora Ťoukálková, 731 167 863, toukalkovab@gmail.com


Všechny výlety jsou pořádány studenty naší školy v rámci výuky a v rámci jejich školní přípravy. Všechny výlety jsou neziskové. Uvedená cena zahrnuje pronájem autobusu s řidičem, parkování autobusu a případné vstupy (pokud je tak u ceny uvedeno). Studenti za kvalitně připravený výlet obdrží pouze ohodnocení známkou v rámci předmětu.

Začátek

7:00

3. 10. 2020

Adresa

zastávka u silnice naproti tramvaje Vltavská