Výlet: Návštěva měst v Německu, která patřila české koruně

Dovolte, abychom vás pozvali na jednodenní výlet do Německa dne 14.11.2019. Bude se jednat o návštěvu tří měst nebo městeček v Horní Falci (Oberpfalz), zemi přiléhající k českým hranicím. Horní Falc nesla ve středověku po nějaký čas název Česká Falc či Nové Čechy. Šlo o území, jehož velkou část získal císař Karel IV. sňatkem s Annou Falckou, dcerou falckého kurfiřta v roce 1349. K celku Koruny české tak připojil i toto území, jež mu usnadňovalo spojení s Norimberkem, potažmo západní Evropou.

My navštívíme tato místa: Flossenburg, kde se nachází Hradní a kamenické muzeum, zajímavá zřícenina stejnojmenného hradu a památník koncentračního tábora. Dále se přesuneme do města Altenstadt an der Waldnaab, kde můžete obdivovat krásné panorama, historickou radnici, románský kostel či si projít část Zlaté neboli Husitské stezky. Později se pak podíváme do města Weiden in der Oberpfalz, které má zajímavé historické centrum s množstvím kostelů a historickou radnicí a rovněž leží na Zlaté stezce (za Karla IV. Praha – Norimberk). Dříve to bylo spíše menší městečko, dnes je skoro největší v oblasti.

Věříme, že vás exkurze do těchto měst a městeček částečně spjatých s českou minulostí zaujme.

Dopravní prostředek: autobus

Cena: 290,-Kč  

Sraz: 06:45, zastávka u silnice naproti tramvaje Vltavská

Odjezd: 07:00

Návrat: kolem 18.30


Všechny výlety jsou pořádány studenty naší školy v rámci výuky a v rámci jejich školní přípravy. Všechny výlety jsou neziskové. Uvedená cena zahrnuje pronájem autobusu s řidičem, parkování autobusu a případné vstupy (pokud je tak u ceny uvedeno). Studenti za kvalitně připravený výlet obdrží pouze ohodnocení známkou v rámci předmětu.

Začátek

6:45

14. 11. 2019

Konec

18:30

14. 11. 2019