Procházka ” Tichá a Dolní Šárka”

První květnové pondělí 2.5. se vypravíme do další oblasti mimo historické centrum, a to do Tiché a Dolní Šárky. Tématem budou usedlosti, vily a mlýny v Tiché a Dolní Šárce. Procházku začneme u zámečku Jenerálka, odkud půjdeme údolím Šáreckého potoka příjemnou procházkou směrem k Vltavě, kde se potok vlévá do naší hlavní řeky. Oblast Jenerálky, nejstarší osídlené oblasti v Praze, sice tvoří jen zámeček, kostelík a několik domů, ale jedná se o oblast pravěkého sídliště lovců mamutů. Teprve tisíce let později po oteplení se do Pražské kotliny nastěhovali další lidé. Zde se také odehrává děj knihy Eduarda Štorcha „Lovci mamutů“.

Sraz bude ve 14,00 na zastávce autobusu Jenerálka.

Začátek

14:00

2. 5. 2022

Konec

15:30

2. 5. 2022

Adresa

Sraz bude ve 14,00 na zastávce autobusu Jenerálka.