Back

Procházka “Kouzelný Nový Svět”

This event has expired

V úterý 5.4. ve 14,00 se uskuteční procházka Kouzelný Nový Svět.  Nejedná se o výlet do pohádek, i když toto místo pohádkové je a svádí ke snění. Vydáme se do malé části městské části Hradčany, která vždy byla, je a snad i zůstane tak trochu mimo prostor a čas. Jedná se o bývalou osadu, která byla začleněna do města Hradčany v 2.polovině 14.století krátce po vzniku města. Zahrnuje několik uliček okolo uličky Nový Svět, která kopíruje původní cestu podél potoka Brusnice. Původně místo určené pro služebníky Hradu a přilehlých paláců se stalo v 19.století chudinskou čtvrtí a ve století 20. místem vyhledávaným umělci. Je spjato se jmény režiséra Kachyni, výtvarníka Švankmajera, malíře Anderleho či hudebníka Ondříčka. Také mnozí spisovatelé sem umístili děj svých děl.

Sraz bude ve 14,00 na Loretánském náměstí před vchodem do Lorety.

Začátek

14:00

5. 4. 2022

Konec

15:30

5. 4. 2022

Adresa

Sraz bude ve 14,00 na Loretánském náměstí před vchodem do Lorety