Památky Velké Moravy

Připomeňme si jednu z největších evropských mocností v 9.st. a její památky, které jsou podnětem k zapsání na listinu UNESCO.

Říše Velké Moravy byla jednou z největších evropských mocností té doby, srovnatelná s východo-franckou říší. Na vrcholu svého vývoje to byl již konsolidovaný protofeudální stát s vlastní vládnoucí dynastií, komplexem hradů, nezávisle organizovanou církví a rozvinutou ekonomikou. Velkomoravská říše byla významným státním subjektem období křesťanství ve střední Evropě s kulturními vazbami na Byzantskou říši; jeho kultura navíc položila základy slovanské literatury a hmotného dědictví západoslovanských národů.

Přijďte v 14:30 do konferenční místnosti naší školy (VOŠ CR, Letohradská 1, vstup z ulice Františka Křížka)

Začátek

14:30

14. 11. 2019

Konec

15:30

14. 11. 2019