Dle školského zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 7 odst.(2), stanovuje zkušební komise 2.opravný termín absolutoria na 18.ledna 2024 v 9:00 hodin v učebně 2.